Overbeharing

Lichaamsbeharing is een normaal verschijnsel. Toch vinden veel mensen, zowel dames als heren, het om hygiënische en/of esthetische redenen wenselijk om lichaamsbeharing te verwijderen. Dat kan via een ontharingsmethode als harsen, waardoor de haartjes enkele weken wegblijven of via laserontharing waarmee de haargroei permanent vermindert. Het kan ook zijn dat u last hebt van overbeharing.

We onderscheiden twee soorten overbeharing; hypertrichose en hirsutisme. Hypertrichose betekent overmatige beharing op plekken waar doorgaans haar groeit. Hirsutisme houdt in dat bij vrouwen onder invloed van hormonen "mannelijke overbeharing" ontstaat, bijvoorbeeld in het gelaat, maar het kan op het hele lichaam voorkomen. We kunnen deze problemen met onderstaande behandelingen verminderen: